het unieke van Jezus

In het begin van de eerste eeuw is er een Jood geweest, die een goddelijke autoriteit claimde voor Zichzelf en wiens leven, leer en wonderdaden -waaronder een opstanding uit de dood- in staat zijn geweest om orthodoxe Joden, (wier hele systeem van geloven ingaat tegen aanspraken van een mens op goddelijkheid) ervan te overtuigen dat zijn beweringen op waarheid berustten.

Zijn volgelingen (ook wel de discipelen genoemd) waren er zo van overtuigd dat hij uit de dood was opgestaan dat ze dit in vuur en vlam gingen verkondigen middenin een zeer vijandige omgeving. Ze hebben dit verkondigen bijna allemaal moeten bekopen met een gruwelijke dood.

De bekende Engelse schrijver en wetenschapper C.S. Lewis heeft ooit de volgende uitspraak gedaan: “iemand die een gewoon mens was en de dingen beweerde die Jezus verkondigde, zou niet een groot geestelijk leider zijn . deze man was – en is – de Zoon van God, of Hij was totaal gestoord”.

Dat is nogal een radicale uitspraak maar als u zich echt verdiept in het leven van Jezus, dan zult u het waarschijnlijk met deze schrijver eens zijn. Voor mij is het kijken naar het leven van Jezus echt de sleutel geweest tot het leren kennen van God.

Misschien zegt u nu wel: “Geweldig voor jou, maar het is niets voor mij”. Dit klopt niet helemaal. als het christelijk geloof waar is, is het ontzettend belangrijk voor ons allemaal. Als het niet waar is, zijn christenen misleid en is het niet “geweldig voor ons”, maar kunnen we beter maar proberen er zo snel mogelijk van af te komen. CS Lewis heeft ook het volgende gezegd: “het christelijk geloof is een bewering die -als ze onwaar is- onbelangrijk is, en -als ze waar is- oneindig belangrijk. het enige wat ze niet kan zijn, is een beetje belangrijk.

Dus de vraag is: is het waar. Jezus heeft gezegd: “ik ben de weg, de waarheid en het leven”. Dat is nogal een uitspraak, Hij zei niet ‘dit is de waarheid’, maar ‘Ik ben de waarheid’. De vraag is dus eigenlijk: is Hij waar?

Daarover gaat het op deze website