woensdag, oktober 20, 2021

bekende mensen over de opstanding

0
LORD DARLING, OUD-OPPERRECHTER VAN ENGELAND: “de bewijzen voor de opstanding van Jezus Christus uit de dood zijn zo sterk, dat geen enkele weldenkende jury ter...

opgestaan uit de dood … of toch niet

0
in het vorige onderwerp hebben we stilgestaan bij de bewering van de volgelingen van Jezus dat het graf leeg was en dat Jezus uit...

Hij vergaf zonden

0
“Hij lastert God, wie kan zonden vergeven dan God alleen?’ (opnieuw de Joden tegen Jezus) een bekend verhaal in de Bijbel vertelt over de verlamde...

de opstanding

0
Er zijn maar weinig historici die betwijfelen of Jezus wel echt bestaan heeft. En dat Hij gekruisigd is (wat in die tijd een normale...

razendsnelle groei

0
Het christelijk geloof is kort na de dood van Jezus ontstaan en heeft zich daarna razendsnel verbreid. Binnen 5 weken waren er al tienduizend...

wie is Jezus

0
de naam Jezus is wereldberoemd, de meeste mensen op aarde hebben Zijn naam weleens gehoord. Ongeveer ⅓ deel van de wereldbevolking noemt zichzelf christen....

Paulus, een bewijs voor de opstanding

0
de radicale verandering van de genadeloze christenvervolger Paulus tot een vurig navolger van Christus is een enorm bewijs voor de waarheid van de boodschap...

eerst sceptisch ..

0
Een ander bewijs voor de opstanding is de bekering van sceptische en zelfs vijandig gezinde mensen. Een paar voorbeelden: Jakobus Jakobus was een broer van Jezus....

heeft Hij wel bestaan?

het meeste over Jezus weten we uit de Bijbel. Maar ook in andere geschriften wordt Jezus genoemd. FLAVIUS JOSEPHUS De Jood Flavius Josephus was een van...

totaal veranderd

0
heel opvallend in het hele verhaal rondom de opstanding is de totale metamorfose in de volgelingen van Jezus. Als u de volgelingen van Jezus...