Paulus, een bewijs voor de opstanding

de radicale verandering van de genadeloze christenvervolger Paulus tot een vurig navolger van Christus is een enorm bewijs voor de waarheid van de boodschap...

bekende mensen over de opstanding

LORD DARLING, OUD-OPPERRECHTER VAN ENGELAND: “de bewijzen voor de opstanding van Jezus Christus uit de dood zijn zo sterk, dat geen enkele weldenkende jury ter...

razendsnelle groei

Het christelijk geloof is kort na de dood van Jezus ontstaan en heeft zich daarna razendsnel verbreid. Binnen 5 weken waren er al tienduizend...

eerst sceptisch ..

Een ander bewijs voor de opstanding is de bekering van sceptische en zelfs vijandig gezinde mensen. Een paar voorbeelden: Jakobus Jakobus was een broer van Jezus....

totaal veranderd

heel opvallend in het hele verhaal rondom de opstanding is de totale metamorfose in de volgelingen van Jezus. Als u de volgelingen van Jezus...

opgestaan uit de dood … of toch niet

in het vorige onderwerp hebben we stilgestaan bij de bewering van de volgelingen van Jezus dat het graf leeg was en dat Jezus uit...

de opstanding

Er zijn maar weinig historici die betwijfelen of Jezus wel echt bestaan heeft. En dat Hij gekruisigd is (wat in die tijd een normale...