Paulus, een bewijs voor de opstanding

de radicale verandering van de genadeloze christenvervolger Paulus tot een vurig navolger van Christus is een enorm bewijs voor de waarheid van de boodschap...

bekende mensen over de opstanding

LORD DARLING, OUD-OPPERRECHTER VAN ENGELAND: “de bewijzen voor de opstanding van Jezus Christus uit de dood zijn zo sterk, dat geen enkele weldenkende jury ter...

razendsnelle groei

Het christelijk geloof is kort na de dood van Jezus ontstaan en heeft zich daarna razendsnel verbreid. Binnen 5 weken waren er al tienduizend...

eerst sceptisch ..

Een ander bewijs voor de opstanding is de bekering van sceptische en zelfs vijandig gezinde mensen. Een paar voorbeelden: Jakobus Jakobus was een broer van Jezus....

totaal veranderd

heel opvallend in het hele verhaal rondom de opstanding is de totale metamorfose in de volgelingen van Jezus. Als u de volgelingen van Jezus...

opgestaan uit de dood … of toch niet

in het vorige onderwerp hebben we stilgestaan bij de bewering van de volgelingen van Jezus dat het graf leeg was en dat Jezus uit...

de opstanding

Er zijn maar weinig historici die betwijfelen of Jezus wel echt bestaan heeft. En dat Hij gekruisigd is (wat in die tijd een normale...

er zijn wat Jezus betreft slechts 3 mogelijkheden

kun je iemand die de de dingen zei die Jezus zei en de dingen deed die Jezus deed slechts een goed voorbeeld of een...

Ik Ben

In de uitspraken van Jezus komt de term “Ik ben” regelmatig voor. Op zich lijkt dat niets byzonders, behalve als je in het Oude...

Hij zei dat Hij de wereld zou oordelen

Een andere ongelooflijke bewering die Jezus deed was dat Hij op een dag de hele wereld oordelen zou. Hij zegt oa het volgende: “wanneer de...