woensdag, oktober 20, 2021

het verschil tussen godsdienst en christendom

0
Godsdienst en christendom – is dat niet precies hetzelfde? In vroegere tijden was er inderdaad geen verschil. Maar de situatie is de laatste decennia nogal...

een ongenode gast

0
In de zojuist geschilderde idylle dringt een onverwachte en ongenode gast binnen. Hij stoort zich niet in het minst aan onze religieuze ruimdenkendheid, de...

verloren

0
We zullen op een wat minder plechtige manier beginnen met een heel serieus thema. Laten we ons voorstellen dat je in de hemel bent...

hoe kom ik tot geloof

2
Het heeft geen zin om over ‘het geloof’ te spreken zolang we niet duidelijk hebben gemaakt wat het geloof gelooft. Christelijk geloof is geloof...

het nieuwe leven

1
Laat ik eerst nog even herinneren aan het gedachtenexperiment dat we een stukje terug hebben uitgevoerd betreffende de hemel. We ontdekten, kort samengevat, dat...

baas in eigen huis?

0
‘Dat is nu eenmaal mijn lot’, zeggen we wanneer we de eigen verantwoordelijkheid voor het een of ander niet op ons willen nemen. Verantwoordelijkheid kunnen...

het grote geschenk

0
‘Gij kent immers de genade van onze Here Jezus Christus, dat Hij om uwentwil arm is geworden, terwiji Hij rijk was, opdat gij door...

de Hoofdpersoon

0
Over de Here Jezus zijn veel theorieën en denkbeelden in omloop. Elke tijd heeft van Hem een eigen beeld. In onze tijd hebben ze...

het geheim van het kruis

0
iedereen weet dat het kruis het voornaamste symbool van het christendom is. Dat is eigenlijk heel opzienbarend als je bedenkt wat een kruis feitelijk...

de grote afrekening

0
Tot nu toe hebben we onze blik achterwaarts gericht, naar het begin van het leven. We hebben nagedacht over het feit dat we het...