de hemel

Dit laatste hoofdstuk zal tamelijk kort worden. Daarentegen gaat het over iets dat geen einde zal hebben. We hebben een paar keer de uitdrukking...

het nieuwe leven

Laat ik eerst nog even herinneren aan het gedachtenexperiment dat we een stukje terug hebben uitgevoerd betreffende de hemel. We ontdekten, kort samengevat, dat...

hoe kom ik tot geloof

Het heeft geen zin om over ‘het geloof’ te spreken zolang we niet duidelijk hebben gemaakt wat het geloof gelooft. Christelijk geloof is geloof...

het grote geschenk

‘Gij kent immers de genade van onze Here Jezus Christus, dat Hij om uwentwil arm is geworden, terwiji Hij rijk was, opdat gij door...

het geheim van het kruis

iedereen weet dat het kruis het voornaamste symbool van het christendom is. Dat is eigenlijk heel opzienbarend als je bedenkt wat een kruis feitelijk...

de Hoofdpersoon

Over de Here Jezus zijn veel theorieën en denkbeelden in omloop. Elke tijd heeft van Hem een eigen beeld. In onze tijd hebben ze...

verloren

We zullen op een wat minder plechtige manier beginnen met een heel serieus thema. Laten we ons voorstellen dat je in de hemel bent...

de grote afrekening

Tot nu toe hebben we onze blik achterwaarts gericht, naar het begin van het leven. We hebben nagedacht over het feit dat we het...

geboren als rebel

Wanneer de bijbel zijn boodschap gaat verkondigen, begint hij met een geschiedenis te vertellen. De bijbel begint in het eerste hoofdstuk met het scheppingsverhaal....

baas in eigen huis?

‘Dat is nu eenmaal mijn lot’, zeggen we wanneer we de eigen verantwoordelijkheid voor het een of ander niet op ons willen nemen. Verantwoordelijkheid kunnen...